Εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς

Η μεταφορά πιάνων έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Τις προηγούμενες δεκαετίες δεν υπήρχαν εταιρίες μεταφοράς οι οποίες να περιλάμβαναν στις υπηρεσίες τους τις μεταφορές πιάνων. Έτσι όποιος ήθελε να μεταφέρει κάποιο πιάνο από κάποιο σημείο σε ένα άλλο, αναγκαζόταν να βασιστεί στις δικές του δυνάμεις αλλά και στη βοήθεια ανθρώπων που ήταν άσχετοι με το χώρο.…

Details

Πως να μεταφέρω τα μουσικά όργανα μόνος μου

Τα μουσικά όργανα είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι αρκετά δύσκολο να μεταφερθεί. Ειδικά τα μουσικά όργανα τα οποία είναι μεγάλα και βαριά χρήζουν ιδιαίτερες προσοχής. Μερικά μάλιστα χρειάζονται απαραίτητα για να μεταφερθούν γερανό ή κάποιο άλλο ειδικό ανυψωτικό μηχάνημα. Αν όμως το μουσικό όργανο που θέλετε να μεταφέρετε μπορεί να μεταφερθεί χωρίς γερανό τότε…

Details

Μουσικά όργανα και μεταφορικές

Παλαιότερα η μεταφορά των μουσικών οργάνων γινόταν όπως η μεταφορά όλων των άλλων αντικειμένων. Η μεταφορά δηλαδή γινόταν συσκευάζοντας τα μουσικά όργανα στις κλασσικές χάρτινες κούτες και «δένοντάς» τα με σκοινιά και τα κλασσικά προστατευτικά υφάσματα. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η απλή αυτή περίδεση των μουσικών οργάνων πολλές φορές δεν ήταν αρκετή για να προστατέψει…

Details